شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

راقم

+ كمترين حركت شيعيان ايران در حمايت از مردم بحرين و اعلام انزجار از كشتار وحشيانه اين مردم مظلوم و متوقف كردن تجاوز به زنان شيعه ي بحريني كه ناموس شيعه به حساب مي آيند امضاء اين پتيشن است. www.petitiononline.com/ssi2011/petition.html
چراغ جادو
راقم
رتبه 0
0 برگزیده
14 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top